Ceník právních služeb

Poskytuji právní služby zpravidla na základě hodinové sazby, která se pohybuje v rozmezí je 1 500 – 1 800 Kč za hodinu, a to v závislosti na náročnosti a složitosti daného případu. Není-li sjednána hodinová sazba, účtuji dle jednotlivých úkonů v souladu s vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátním tarifem. Lze sjednat též paušální odměnu za právní služby poskytované na základě dlouhodobé spolupráce.

Cenu právní služby Vám sdělím vždy před jejím závazným objednáním, zpravidla při úvodní konzultaci.

 

Ceník častých úkonů poskytovaných právních služeb:

Nemovitosti

 • Kupní smlouva  3 000 – 5 000 Kč
 • Darovací smlouva  3 000 Kč
 • Nájemní smlouva  3 000 – 5 000 Kč
 • Smlouva o zřízení věcného břemene  3 000 Kč
 • Kontrola smlouvy  2 000 – 3 000 Kč
 • Návrh na vklad do katastru nemovitostí  1 000 Kč
 • Advokátní úschova  2 000 – 4 000 Kč

Rodinné právo

 • Návrh na rozvod  2 500 Kč
 • Dohoda o vypořádání společného jmění manželů  3 000 – 5 000 Kč
 • Návrh na úpravu poměrů k nezletilým dětem  3 000 Kč
 • Dohoda o úpravě poměrů k nezletilým dětem  3 000 Kč

Vymáhání pohledávek

 • Předžalobní výzva  2 500 Kč
 • Návrh na exekuci  2 000 Kč

Ostatní

 • Zpracování obchodních podmínek  6 000 Kč
 • Zpracování stanov družstva nebo SVJ  6 000 Kč

Napište mi

×