O mně

Absolvovala jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (2008). Před založením vlastní advokátní kanceláře jsem působila jako advokátní koncipientka v advokátních kancelářích JUDr. Kláry Slámové a RAKOVSKÝ & PARTNERS v. o. s. Profesní zkušenosti jsem získala rovněž jako asistentka soudce při Krajském soudě v Praze. V roce 2014 jsem ukončila doktorské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obhajobou dizertační práce na téma „Ochrana osobních údajů“. Poskytuji rovněž pro bono právní služby v rámci programu Pro bono centrum organizovaného spolkem Pro bono aliance.
Hovořím anglicky a jsem registrovanou členkou České advokátní komory.


Napište mi

×