Rodinné právo

Zastupování v řízení o rozvodu manželství
Zastupování v řízení o úpravě poměrů k nezletilým dětem (svěření dítěte do výchovy, stanovení výživného)
Zastupování v řízení o vypořádání společného jmění manželů


Napište mi

×